top of page
FÖRETAGSBYRÅN I ALE

Allt fler kunder har upptäckt fördelarna med Företagsbyrån i Ale. Vi hjälper dig att få full kontroll på ekonomiarbetet i företaget. Vår grundläggande affärsidé är att erbjuda både enkla och kvalificerade ekonomi- och redovisningstjänster åt mindre och medelstora företag. Ett personligt och långsiktigt samarbete är av högsta vikt. Vi tror starkt på att företag behöver ha en nära och långsiktig relation till sin redovisningsbyrå för att lyckas med sitt företagande.

 

Som kund hos oss kan du alltid känna dig trygg och säker på att din löneadministration, skattehantering, bokföring och redovisning sköts korrekt och riktigt och att vi alltid sätter dig och ditt företag i fokus.

AUKTORISERAD OCH MEDLEM I SRF

Vårt moderbolag, Redovisningscenter, är en Auktoriserad Redovisningsbyrå och är medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. Företagsbyrån är inte auktoriserad eller medlem i SRF. Däremot arbetar vi på samma sätt inom koncernen, vilket innebär att vi följer Svensk Redovisningsstandard (Rex). För dig som kund innebär det att du får en trygg och seriös samarbetspartner.

FULLSERVICEBYRÅ

Företagsbyrån är en fullservicebyrå med kontor i Älvängen (Ale kommun). Bolaget startade för drygt 20 år sedan och har kontinuerligt växt sedan dess. Vi är idag 5 st anställda, , alla med varierande bakgrund och erfarenhet från ekonomi- och redovisningsbranschen. Vår ambition är att genom god service och hög kundnöjdhet fortsätta vår tillväxt.

bottom of page