top of page
INTEGRITETSPOLICY

Vår integritetspolicy förklarar övregripande hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. 

 

För Företagsbyrån i Ale är våra kunders förtroende den viktigaste tillgången. Förtroendet bygger i hög grad på respekt för människors personliga integritet.

Integritetspolicyn beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. En viktig utgångspunkt är att all behandling av personuppgifter i Redovisningscenter ska följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande bestämmelser i EU:s och svensk integritetsskyddslagstiftning.

Läs Integritetspolicyn i sin helhet här.

AUKTORISERAD OCH MEDLEM I SRF

Vårt moderbolag, Redovisningscenter, är en Auktoriserad Redovisningsbyrå och är medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. Företagsbyrån är inte auktoriserad eller medlem i SRF. Däremot arbetar vi på samma sätt inom koncernen, vilket innebär att vi följer Svensk Redovisningsstandard (Rex). För dig som kund innebär det att du får en trygg och seriös samarbetspartner.

FULLSERVICEBYRÅ

Företagsbyrån är en fullservicebyrå med kontor i Älvängen (Ale kommun). Bolaget startade för drygt 20 år sedan och har kontinuerligt växt sedan dess. Vi är idag 5 st anställda, , alla med varierande bakgrund och erfarenhet från ekonomi- och redovisningsbranschen. Vår ambition är att genom god service och hög kundnöjdhet fortsätta vår tillväxt.

bottom of page